Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi společností Scale social, s.r.o., IČ 08104930, se sídlem Korunní 2569/108, Praha 2, jako poskytovatelem školení na jedné straně a objednatelem školení na straně druhé. 

 • Po objednání školení přes on-line formulář vám e-mailem pošleme zálohovou fakturu.

 • Jakmile obdržíme příslušnou částku na účet, vaše místo je garantované.
 • Pokud se školení nemůžete zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka.
 • V případě, že se rozhodnete svoji účast na školení zrušit:
  • Pokud zrušíte svoji účast 14 a více dní před dnem školení, vrátíme vám 100 % uhrazené částky za školení nebo si můžete vybrat jiný termín školení.
  • Pokud zrušíte svoji účast 7 a více dní před dnem školení, vrátíme vám 50 % uhrazené částky za školení.

  • Pokud zrušíte svoji účast 3 a méně dní před dnem školení, nevrátíme vám bohužel nic.

 • Zrušení účasti je nutné oznámit e-mailem na skoleni@scale.cz.

 • Vyhrazujeme si právo zrušit školení v případě nedostatečného počtu zájemců nebo indispozice lektora. V takovém případě vám vrátíme 100 % z uhrazené částky nebo nabídneme jiný termín.

 • Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 8. 2022.