Zásady zpracování osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Na zabezpečení klademe maximální důraz a níže popisujeme způsob nakládání s osobními údaji v naší společnosti.

Jak nás můžete kontaktovat?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Scale social, s.r.o., IČO: 08104930. Můžete nám napsat e-mail na adresu: office@scale.cz případně nám poslat dopis na adresu: Korunní 2569/108, 101 00, Praha 2.

Jaké informace o Vás zpracováváme a proč?
 

a) Identifikační údaje:
Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení) a adresní údaje uvedené v následujícím bodu, potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně uzavřít a následně také splnit smlouvy, které s námi uzavíráte, případně vyřídit Vaše poptávky.

b) Adresní údaje:
Vaše adresní údaje (název ulice a číslo popisné, město, PSČ, stát) potřebujeme k tomu, abychom Vám byli případně schopni zaslat případná oznámení. Zároveň je potřebujeme pro to, abychom Vás byli schopni přesně identifikovat. 

c) Kontaktní údaje:
Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a email) využíváme k tomu, abychom Vás mohli informovat o stavu objednávky. Váš kontaktní telefon a email musíme znát také z toho důvodu, abychom Vás mohli kontaktovat v případě jakýchkoli komplikací nebo změn.

d) Druh služeb (informace o uzavřené smlouvě):
Jakmile si od nás objednáte naše služby, uchováme si o Vás informaci o Vaší objednávce, abychom věděli, jaké služby Vám máme poskytovat, v jakém objemu a drželi si o objednávkách přehled. 

e) Cookies:
Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili pohyb na našich webových stránkách a zároveň abychom naše stránky mohli neustále vylepšovat, zpracováváme i cookies.

Jak dále využíváme Vaše osobní údaje, pokud jsme k tomu získali Váš souhlas?
 

a) Když si objednáte naše služby, uchováme si Váš email, na který Vám můžeme zasílat tzv. obchodní sdělení. To jsou emaily, ve kterých Vás budeme informovat o našich novinkách, slevách, případně akcích, které věříme, že Vás mohou potěšit. V každém mailu budete mít samozřejmě možnost odběr těchto zpráv zrušit. Zároveň Vám na email budeme zasílat informace o tom, jakým způsobem lze naši službu využívat, abychom Vám práci s ní co nejvíce zjednodušili.

b) Pokud jste nám k tomu dali souhlas, můžeme si uchovávat Váš email i pro další účely, než je výše uvedeno, a to například pro zasílání informací o našich akcích a službách, které nesouvisí tolik se službami, které jste si u nás už objednali. Taktéž si na základě Vašeho souhlasu můžeme uchovávat Vaše jméno a příjmení, abychom s Vámi mohli lépe jednat a správně Vás oslovovat.

c) Na několika místech našich webových stránek Vám také umožňujeme se přihlásit k odběru newsletterů. To obvykle bývají zprávy s velice podobným obsahem jako v písm. a). Opět se máte možnost z odběru těchto newsletterů kdykoli odhlásit.
Jakýkoli svůj souhlas můžete také kdykoli odvolat tak, že nám napíšete email na adresu office@scale.cz a uvedete, v jakém rozsahu svůj souhlas odvoláváte.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?
 

a) Informace o procházení stránek pro nás zpracovává Google, Inc., a to pomocí nástroje Google Analytics, který díky cookies (viz výše) umožňuje měření a vyhodnocování způsobu užívání našich webových stránek. Také u nás máme nasazené kódy společnosti Meta Platforms, Inc.

b) Některé údaje o Vás zpracovávají naši zpracovatelé (jako např. marketingoví poradci, účetní apod.), nicméně vždy se předem ujišťujeme, že o Vaše osobní údaje pečují minimálně stejně dobře jako my. Nemusíte se proto ničeho bát, Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?
 

a) Informace o uzavřených smlouvách a Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje si uchováváme po dobu 2 let od ukončení smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti. 

b) Uchování některých dokumentů obsahujících osobní údaje nám ukládají zákony. Například faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?
 

a) Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

b) Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

c) Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávnění, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

d) Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.

e) Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

  • pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
  • jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
  • pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
  • pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

f) Právo na přenositelnot údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smluv, kterou jsme s Vámi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

g) Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?
 

Samozřejmě! Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.


Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email office@scale.cz. Může se stát, že tyto podmínky budeme občas aktualizovat, tudíž doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.